W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BETE GROUP Sp. z o. o., ul. kpt Pilota Franciszka Żwirki, 90-448 Łódź (zwanym dalej BETE).

Kontakt z Administratorem: kontakt@tomedo.pl lub telefonicznie: (+48) 697 600 341.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- Realizacji umów, do momentu wykonania umowy, chyba że po tym okresie będzie potrzeba przetwarzania przez BETE Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- Wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, korekty) w celu realizacji umów  w BETE.

- Marketingowym produktów oraz usług administratora, w tym w celach analitycznych – art. 6 ust.1 lit f) – RODO;lizacji umów, do momentu wykonania umowy, chyba że po tym okresie będzie potrzeba przetwarzania przez BETE Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  1. wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, korekty) w celu realizacji umów  w BETE.
  2. marketingowym produktów oraz usług administratora, w tym w celach analitycznych – art. 6 ust.1 lit f) – RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez BETE.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 5 lat od dnia zakończenia realizacji umowy.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe powierzamy naszym partnerom technologicznym oraz księgowym, czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz księgowe. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych

- poprawiania swoich danych osobowych

- otrzymania ich kopii

- sprostowania swoich danych

- usunięcia danych

- ograniczenia przetwarzania danych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- przenoszenia danych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Kontakt z Administratorem: kontakt@tomedo.pl lub telefonicznie: (+48) 697 600 341.